Live Sex Book - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | Porn | bdsm porn
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

free porno izle

freepornoizle

Information

freepornoizle

Recent Entries

Links

erotik film
13:37, 2011-Dec-9 porno izle Cinsel ya?am bir ?eyler eksik gibi hissediyor musunuz? Sanki daha fazla yapmak istiyorum, yatakta daha fazla olabilir, ama sadece e?iniz taraf?ndan te?vik edilmez? E?er bu sorulara "evet" yan?t? verdiyseniz, b?y?k ihtimalle mevcut durumu yeniden g?zden ge?irmek gerekebilir. Her ?eyden ?nce, zengin bir cinsel ya?am, bir insan?n hayat?ndaki di?er y?nleriyle mutluluk sa?lar. Burada, daha sonra baz? i?aretler cinsel ya?am ac? oldu?unu ve bu t?r sorunlar? ??zmek i?in ne yapmak isteyebilirsiniz. porno Siz hi? memnun hissediyorum B?y?k oldu?u belirtilen, ancak nadiren memnun hissediyorum olsun. Sadece hareketleri de?il, yan?nda ve kad?n?n i?inde olma hissi zevk sanki. Bazen bo?almak de?il sadece orgazm de?il (onlar iki ayr? ?ey olarak olduk?a m?mk?n). Seks ?nce, her t?rl? harika seks ?ng?r?l?yor, ancak hareket ger?ekli?i ?ok daha fazla isteyen b?rak?r. Sorun nedir? Senin k?z, o onun gerekli oldu?unu d???n?yor, ??nk? sadece orada yat?yor. Sadece bir kad?n n?fuz daha fazlas?na ihtiyac?n?z var. B?ylece zevk i?in seks zor yapma, d??ar? vurgulayarak cinsiyet d???ndaki di?er durumlar vard?r. Ili?ki mutlu de?iliz. porno izle Ne yapmal?y?m? Kad?n onun cinsel cephanelik var ne g?steriyor ki ?nererek konuya. Yan? s?ra, farkl? yerlerde seks yapmak ya da yeni pozisyonlar denemek. Fikirler i?in baz? erotik film kiralama, veya k?z fantezileri tart??mak. Ya?am?n di?er y?nleri (maddi, ailevi, i?, vs.) Memnun de?ilseniz, neden ve bu konuda ne yapabilirim anlamaya. Seks ?d?l olarak sadece bir ?ey oldu?unu d???n?yorum ??p al?rsak, ak?am yeme?i i?in onun i?in kap?y? a?mak ve ona o kadar g?zel, baz? al?rs?n?z. Bir ad?m ?zledim Ama e?er, tahmin pornoporno izlesexpornolar edin ne oldu? Sizin i?in hi?bir par?as?. Bu sa?mal?k. Sorun nedir? Senin k?z, bir pazarl?k kozu olarak seks kullan?r. Seks yapmak bir hak de?il, bir ayr?cal?k oldu?unu d???n?yorum klimal? oldum. Yatmak i?in "davranmaya" var. Ne yapmal?y?m? Bir dahaki sefere sadece do?ru "davranmaya" ve o yatakta ??plak yat?yor, b?ylece istedi?i zaman n?fuz edebilir, teklif ge?er. Dahaki sefere "yaramazl?k" ve "cinsiyet gece," ona diyor "biliyorsun, ben daha ziyade zaten mast?rbasyon istiyorum." Cidden ama, seks o y?z?n?z? dangle al?r bir pazarl?k kozu oldu?unu a??kl??a kavu?turmak gerekir. Olgun yeti?kinler olarak konuyu tart??mak ve o seks mahrum devam ederse, ben ili?ki i?inde durumu yeniden de?erlendirmek ?neririz. Seks g?c? hakk?nda de?il, bu konuda nihai zevk veren ve alan
.. 0 comments .. Link | Leave a Comment
{ Last Page } { Page 3 of 5 } { Next Page }

Porn